Відомості про зміну складу посадових осіб емітента. (Дата розміщення на сайті: 16.04.2015)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення       Зміни (призначено,                                                     Прізвище, ім'я, по батькові або повне    Паспортні дані фізичної            Розмір частки в статутному

дії              звільнено, обрано або                Посада(*)                        найменування юридичної особи особи (серія, номер, дата капіталі емітента (у відсотках)

припинено повноваження)                                                                                     видачі, орган, який видав)**

або код за ЄДРПОУ

юридичної особи

1                              2                                     3                                                    4                                                 5           6

15.04.2015              звільнено           В.о. Голови Правління                                                                    Варданян Грачик Манвелович АН 084302 13.12.2002                            0,000

- Президента                                                              Ленінським РВ УМВС

України в

Дніпропетровській

області

Зміст інформації:

Рішення про звільнення прийнято загальними зборами акціонерів ПАТ "МАКАРОННА ФАБРИКА" 15.04.2015 року.

Звільнення посадової особи виконано на підставі Протоколу б/н річних загальних зборів акціонерів ПАТ "МАКАРОННА ФАБРИКА" від 15.04.2015 року.

Посадова особа Варданян Грачик Манвелович (паспорт: серія АН номер 084302, виданий 13.12.2002 року Ленінським РВ УМВС України в Дніпропетровській

області), яка займала посаду В.о. Голови Правління - Президента, звільнена.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн.

Зміни у персональному складі посадових осіб обумовлені достроковим припиненням повноважень за рішенням загальних зборів акціонерів.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 4 місяці.

15.04.2015                                © SMA                                 00376449


1                              2                                     3                                                    4                                                 5           6

15.04.2015              звільнено           Член Правління           Маковеєва Марія Петрівна                       СН 335672 29.10.1996        0,000

Мінським РУ ГУ МВС

України в м. Києві

Зміст інформації:

Рішення про звільнення прийнято загальними зборами акціонерів ПАТ "МАКАРОННА ФАБРИКА" 15.04.2015 року.

Звільнення посадової особи виконано на підставі Протоколу б/н річних загальних зборів акціонерів ПАТ "МАКАРОННА ФАБРИКА" від 15.04.2015 року.

Посадова особа Маковеєва Марія Петрівна (паспорт: серія СН номер 335672, виданий 29.10.1996 р. Мінським РУ ГУ МВС України в м. Києві), яка займала посаду

Член Правління, звільнена.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн.

Зміни у персональному складі посадових осіб обумовлені достроковим припиненням повноважень за рішенням загальних зборів акціонерів.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 4 місяці 18 днів.

15.04.2015              звільнено           Член Правління           Швець Ніна Наумівна                               СН 687729 03.02.1998        0,000

(Перший Заступник                                                                         Мінським РУ ГУ МВС

Голови Правління -                                                                          України в м. Києві

Президента)

Зміст інформації:

Рішення про звільнення прийнято загальними зборами акціонерів ПАТ "МАКАРОННА ФАБРИКА" 15.04.2015 року.

Звільнення посадової особи виконано на підставі Протоколу б/н річних загальних зборів акціонерів ПАТ "МАКАРОННА ФАБРИКА" від 15.04.2015 року.

Посадова особа Швець Ніна Наумівна (паспорт: серія СН номер 687729, виданий 03.02.1998 року Мінським РУ ГУ МВС України в м. Києві), яка займала посаду

Член Правління (Перший Заступник Голови Правління - Президента), звільнена.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн.

Зміни у персональному складі посадових осіб обумовлені достроковим припиненням повноважень за рішенням загальних зборів акціонерів.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 4 місяці 18 днів.

15.04.2015                                © SMA                                 00376449


1                              2                                     3                                                    4                                                 5           6

15.04.2015              звільнено           Член Правління           Бєлушкіна Ірина Борисівна                      СВ 322664 06.02.2001        0,000

(головний бухгалтер)                                                              Якимівським РВУ МВС

України в Запорізькій

області

Зміст інформації:

Рішення про звільнення прийнято загальними зборами акціонерів ПАТ "МАКАРОННА ФАБРИКА" 15.04.2015 року.

Звільнення посадової особи виконано на підставі Протоколу б/н річних загальних зборів акціонерів ПАТ "МАКАРОННА ФАБРИКА" від 15.04.2015 року.

Посадова особа Бєлушкіна Ірина Борисівна (паспорт: серія СВ номер 322664, виданий 06.02.2001 року Якимівським РВУ МВС України в Запорізькій області), яка

займала посаду Член Правління (головний бухгалтер), звільнена.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн.

Зміни у персональному складі посадових осіб обумовлені достроковим припиненням повноважень за рішенням загальних зборів акціонерів.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 4 місяці 18 днів.

15.04.2015              звільнено           Член Правління           Швець Василь Петрович                          СО 173692 23.07.1999        0,000

(Заступник Голови                                                                           Мінським РУ ГУ МВС

Правління -                                                                                       України в м. Києві

Президента)

Зміст інформації:

Рішення про звільнення прийнято загальними зборами акціонерів ПАТ "МАКАРОННА ФАБРИКА" 15.04.2015 року.

Звільнення посадової особи виконано на підставі Протоколу б/н річних загальних зборів акціонерів ПАТ "МАКАРОННА ФАБРИКА" від 15.04.2015 року.

Посадова особа Швець Василь Петрович (паспорт: серія СО номер 173692, виданий 23.07.1999 року Мінським РУ ГУ МВС України в м. Києві), яка займала посаду

Член Правління (Заступник Голови Правління - Президента), звільнена.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн.

Зміни у персональному складі посадових осіб обумовлені достроковим припиненням повноважень за рішенням загальних зборів акціонерів.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 4 місяці 18 днів.

15.04.2015                                © SMA                                 00376449


1                              2                                     3                                                    4                                                 5           6

15.04.2015              звільнено           Член Правління           Коваль Вячеслав Анатолійович               СН 028931 26.12.1995        0,000

Жовтневим РУГУ МВС

України в м. Києві

Зміст інформації:

Рішення про звільнення прийнято загальними зборами акціонерів ПАТ "МАКАРОННА ФАБРИКА" 15.04.2015 року.

Звільнення посадової особи виконано на підставі Протоколу б/н річних загальних зборів акціонерів ПАТ "МАКАРОННА ФАБРИКА" від 15.04.2015 року.

Посадова особа Коваль Вячеслав Анатолійович (паспорт: серія СН номер 028931, виданий 26.12.1995 року Жовтневим РУГУ МВС України в м. Києві), яка займала

посаду Член Правління, звільнена.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн.

Зміни у персональному складі посадових осіб обумовлені достроковим припиненням повноважень за рішенням загальних зборів акціонерів.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 4 місяці 18 днів.

15.04.2015              звільнено           Член Правління           Білашенко Марія Йосипівна                     СН 767752 02.04.1998        0,000

Ленінським РУГУ

МВС України в м. Києві

Зміст інформації:

Рішення про звільнення прийнято загальними зборами акціонерів ПАТ "МАКАРОННА ФАБРИКА" 15.04.2015 року.

Звільнення посадової особи виконано на підставі Протоколу б/н річних загальних зборів акціонерів ПАТ "МАКАРОННА ФАБРИКА" від 15.04.2015 року.

Посадова особа Білашенко Марія Йосипівна (паспорт: серія СН номер 767752, виданий 02.04.1998 року Ленінським РУГУ МВС України в м. Києві), яка займала

посаду Член Правління, звільнена.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн.

Зміни у персональному складі посадових осіб обумовлені достроковим припиненням повноважень за рішенням загальних зборів акціонерів.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 4 місяці 18 днів.

15.04.2015                                © SMA                                 00376449


1                              2                                     3                                                    4                                                 5           6

15.04.2015              звільнено           Член Правління           Слободняк Надія Петрівна                       СН 722528 10.02.1998        0,000

Харківським РУГУ МВС

України в м. Києві

Зміст інформації:

Рішення про звільнення прийнято загальними зборами акціонерів ПАТ "МАКАРОННА ФАБРИКА" 15.04.2015 року.

Звільнення посадової особи виконано на підставі Протоколу б/н річних загальних зборів акціонерів ПАТ "МАКАРОННА ФАБРИКА"  від 15.04.2015 року.

Посадова особа Слободняк Надія Петрівна (паспорт: серія СН номер 722528, виданий 10.02.1998 року Харківським РУГУ МВС України в м. Києві), яка займала

посаду Член Правління, звільнена.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн.

Зміни у персональному складі посадових осіб обумовлені достроковим припиненням повноважень за рішенням загальних зборів акціонерів.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 4 місяці 18 днів.

15.04.2015              звільнено           Член Правління           Середа Віктор Борисович                         СО 311774 28.12.1993        0,000

Ватутинським РУГУ

МВС України в м. Києві

Зміст інформації:

Рішення про звільнення прийнято загальними зборами акціонерів ПАТ "МАКАРОННА ФАБРИКА" 15.04.2015 року.

Звільнення посадової особи виконано на підставі Протоколу б/н річних загальних зборів акціонерів ПАТ "МАКАРОННА ФАБРИКА" від 15.04.2015 року.

Посадова особа Середа Віктор Борисович (паспорт: серія СО номер 311774, виданий 28.12.1993 року Ватутинським РУГУ МВС України в м. Києві), яка займала

посаду Член Правління, звільнена.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн.

Зміни у персональному складі посадових осіб обумовлені достроковим припиненням повноважень за рішенням загальних зборів акціонерів.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 4 місяці 18 днів.

15.04.2015                                © SMA                                 00376449


1                              2                                     3                                                    4                                                 5           6

15.04.2015              звільнено           Член Правління           Вівсяний Юрій Михайлович                    СО 779997 21.02.2002        0,000

Деснянським РУ ГУ

МВС України в м. Києві

Зміст інформації:

Рішення про звільнення прийнято загальними зборами акціонерів ПАТ "МАКАРОННА ФАБРИКА" 15.04.2015 року.

Звільнення посадової особи виконано на підставі Протоколу б/н річних загальних зборів акціонерів ПАТ "МАКАРОННА ФАБРИКА" від 15.04.2015 року.

Посадова особа Вівсяний Юрій Михайлович (паспорт: серія СО номер 779997, виданий 21.02.2002 року Деснянським РУ ГУ МВС України в м. Києві), яка займала

посаду Член Правління, звільнена.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн.

Зміни у персональному складі посадових осіб обумовлені достроковим припиненням повноважень за рішенням загальних зборів акціонерів.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 4 місяці 18 днів.

15.04.2015              звільнено           Член Правління           Бурмістров Анатолій Петрович               СН 360709 12.12.1996        0,000

Мінським РУ ГУ МВС

України в м. Києві

Зміст інформації:

Рішення про звільнення прийнято загальними зборами акціонерів ПАТ "МАКАРОННА ФАБРИКА" 15.04.2015 року.

Звільнення посадової особи виконано на підставі Протоколу б/н річних загальних зборів акціонерів ПАТ "МАКАРОННА ФАБРИКА" від 15.04.2015 року.

Посадова особа Бурмістров Анатолій Петрович (паспорт: серія СН номер 360709, виданий 12.12.1996 року Мінським РУ ГУ МВС України в м. Києві), яка займала

посаду Член Правління, звільнена.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн.

Зміни у персональному складі посадових осіб обумовлені достроковим припиненням повноважень за рішенням загальних зборів акціонерів.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 4 місяці 18 днів.

15.04.2015                                © SMA                                 00376449


1                              2                                     3                                                    4                                                 5           6

15.04.2015              звільнено           Голова Наглядової ради    Куценко Аліна Юріївна                     СН 039052 29.12.1995        5,162

Печерським РУ ГУ МВС

України в м. Києві

Зміст інформації:

Рішення про звільнення прийнято загальними зборами акціонерів ПАТ "МАКАРОННА ФАБРИКА" 15.04.2015 року.

Звільнення посадової особи виконано на підставі Протоколу б/н річних загальних зборів акціонерів ПАТ "МАКАРОННА ФАБРИКА" від 15.04.2015 року.

Посадова особа Куценко Аліна Юріївна (паспорт: серія СН номер 039052, виданий 29.12.1995 року Печерським РУ ГУ МВС України в м. Києві), яка займала посаду

Голова Наглядової ради, звільнена.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 5,1619%.

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 3 259,20 грн.

Зміни у персональному складі посадових осіб обумовлені достроковим припиненням повноважень за рішенням загальних зборів акціонерів.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 7 місяців 6 днів.

15.04.2015              звільнено           Член Наглядової ради Бусленко Оксана Іванівна                        ТТ 132272 01.09.2012        0,000

Дарницьким РВ

ГУДМС України в м.

Києві

Зміст інформації:

Рішення про звільнення прийнято загальними зборами акціонерів ПАТ "МАКАРОННА ФАБРИКА" 15.04.2015 року.

Звільнення посадової особи виконано на підставі Протоколу б/н річних загальних зборів акціонерів ПАТ "МАКАРОННА ФАБРИКА" від 15.04.2015 року.

Посадова особа Бусленко Оксана Іванівна (паспорт: серія ТТ номер 132272, виданий 01.09.2012 року Дарницьким РВ ГУДМС України в м. Києві), яка займала посаду

Член Наглядової ради, звільнена.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн.

Зміни у персональному складі посадових осіб обумовлені достроковим припиненням повноважень за рішенням загальних зборів акціонерів.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 7 місяців 6 днів.

15.04.2015                                © SMA                                 00376449


1                              2                                     3                                                    4                                                 5           6

15.04.2015              звільнено           Член Наглядової ради Бондарчук Юрій Вікторович                    СО 241981 04.11.1999        0,000

Ленінградським РУ ГУ

МВС України в м. Києві

Зміст інформації:

Рішення про звільнення прийнято загальними зборами акціонерів ПАТ "МАКАРОННА ФАБРИКА" 15.04.2015 року.

Звільнення посадової особи виконано на підставі Протоколу б/н річних загальних зборів акціонерів ПАТ "МАКАРОННА ФАБРИКА" від 15.04.2015 року

Посадова особа Бондарчук Юрій Вікторович (паспорт: серія СО номер 241981, виданий 04.11.1999 року Ленінградським РУ ГУ МВС України в м. Києві), яка займала

посаду Член Наглядової ради, звільнена.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн.

Зміни у персональному складі посадових осіб обумовлені достроковим припиненням повноважень за рішенням загальних зборів акціонерів.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 7 місяців 6 днів.

15.04.2015              звільнено           Член Наглядової ради Радченко Олена Станіславівна                СО 557668 17.02.2001        0,000

Ленінградським РУ ГУ

МВС України в м. Києві

Зміст інформації:

Рішення про звільнення прийнято загальними зборами акціонерів ПАТ "МАКАРОННА ФАБРИКА" 15.04.2015 року.

Звільнення посадової особи виконано на підставі Протоколу б/н річних загальних зборів акціонерів ПАТ "МАКАРОННА ФАБРИКА" від 15.04.2015 року.

Посадова особа Радченко Олена Станіславівна (паспорт: серія СО номер 557668, виданий 17.02.2001 року Ленінградським РУ ГУ МВС України в м. Києві), яка

займала посаду Член Наглядової ради, звільнена.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн.

Зміни у персональному складі посадових осіб обумовлені достроковим припиненням повноважень за рішенням загальних зборів акціонерів.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 7 місяців 6 днів.

15.04.2015                                © SMA                                 00376449


1                              2                                     3                                                    4                                                 5           6

15.04.2015              звільнено           Член Наглядової ради Ковалів Богдан Іванович                          СС 779861 02.06.1999        0,000

Івано-Франківським

МУВС МВС в Івано-

Франківській області

Зміст інформації:

Рішення про звільнення прийнято загальними зборами акціонерів ПАТ "МАКАРОННА ФАБРИКА" 15.04.2015 року.

Звільнення посадової особи виконано на підставі Протоколу б/н  річних загальних зборів акціонерів ПАТ "МАКАРОННА ФАБРИКА" від 15.04.2015 року.

Посадова особа Ковалів Богдан Іванович (паспорт: серія СС номер 779861, виданий 02.06.1999 року Івано-Франківським МУВС МВС в Івано-Франківській області),

яка займала посаду Член Наглядової ради, звільнена.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн.

Зміни у персональному складі посадових осіб обумовлені достроковим припиненням повноважень за рішенням загальних зборів акціонерів.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 7 місяців 6 днів.

15.04.2015              звільнено           Член Ревізійної комісії                                                                     Путілова Ольга Вікторівна СТ 179788 16.06.2010                                  0,000

Ржищівським МВМ ГУ

МВС України в

Київській області

Зміст інформації:

Рішення про звільнення прийнято загальними зборами акціонерів ПАТ "МАКАРОННА ФАБРИКА" 15.04.2015 року.

Звільнення посадової особи виконано на підставі Протоколу б/н річних загальних зборів акціонерів ПАТ "МАКАРОННА ФАБРИКА" від 15.04.2015 року.

Посадова особа Путілова Ольга Вікторівна (паспорт: серія СТ номер 179788, виданий 16.06.2010 року Ржищівським МВМ ГУ МВС України в Київській області), яка

займала посаду Член Ревізійної комісії, звільнена.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн.

Зміни у персональному складі посадових осіб обумовлені достроковим припиненням повноважень за рішенням загальних зборів акціонерів.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 4 місяці 18 днів.

15.04.2015                                © SMA                                 00376449


1                              2                                     3                                                    4                                                 5           6

15.04.2015              звільнено           Голова Ревізійної         Мельниченко Ірина Володимирівна       СО 742467 04.09.2001        0,000

комісії                                                              Ватутінським РУ ГУ

МВС України в м. Києві

Зміст інформації:

Рішення про звільнення прийнято загальними зборами акціонерів ПАТ "МАКАРОННА ФАБРИКА" 15.04.2015 року.

Звільнення посадової особи виконано на підставі Протоколу б/н річних загальних зборів акціонерів ПАТ "МАКАРОННА ФАБРИКА" від 15.04.2015 року.

Посадова особа Мельниченко Ірина Володимирівна (паспорт: серія СО номер 742467, виданий 04.09.2001 року Ватутінським РУ ГУ МВС України в м. Києві), яка

займала посаду Голова  Ревізійної комісії, звільнена.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн.

Зміни у персональному складі посадових осіб обумовлені достроковим припиненням повноважень за рішенням загальних зборів акціонерів.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 4 місяці 18 днів.

15.04.2015              звільнено           Член Ревізійної комісії                                                                     Плисак Юрій Миколайович СН 841573 02.06.1998                             0,000

Мінським РУ ГУ МВС

України в м. Києві

Зміст інформації:

Рішення про звільнення прийнято загальними зборами акціонерів ПАТ "МАКАРОННА ФАБРИКА" 15.04.2015 року.

Звільнення посадової особи виконано на підставі Протоколу б/н річних загальних зборів акціонерів ПАТ "МАКАРОННА ФАБРИКА" від 15.04.2015 року.

Посадова особа Плисак Юрій Миколайович (паспорт: серія СН номер 841573, виданий 02.06.1998 року Мінським РУ ГУ МВС України в м. Києві), яка займала посаду

Член Ревізійної комісії, звільнена.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн.

Зміни у персональному складі посадових осіб обумовлені достроковим припиненням повноважень за рішенням загальних зборів акціонерів.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 4 місяці 18 днів.

15.04.2015                                © SMA                                 00376449


1                              2                                     3                                                    4                                                 5           6

15.04.2015            призначено         В.о. Голови Правління                                                                    Варданян Грачик Манвелович АН 084302 13.12.2002                            0,000

- Президента                                                              Ленінським РВ УМВС

України в

Дніпропетровській

області

Зміст інформації:

Рішення про призначення прийнято загальними зборами акціонерів ПАТ "МАКАРОННА ФАБРИКА" 15.04.2015 року.

Призначення посадової особи виконано на підставі Протоколу б/н річних загальних зборів акціонерів ПАТ "МАКАРОННА ФАБРИКА" від 15.04.2015 року.

Посадова особа Варданян Грачик Манвелович (паспорт: серія АН номер 084302, виданий 13.12.2002 року Ленінським РВ УМВС України в Дніпропетровській

області), призначена на посаду В.о. Голови Правління - Президента.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, на який призначено особу: безстроково.

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Директор ТОВ "ТД "ЕЛІТ", Голова Правління ПАТ "БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР", заступник

Голови Правління - Президенда ПАТ "МАКАРОННА ФАБРИКА", в.о. Голови Правління - Президента ПАТ "МАКАРОННА ФАБРИКА".

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.

15.04.2015                                © SMA                                 00376449


1                              2                                     3                                                    4                                                 5           6

15.04.2015            призначено         Член Правління           Швець Ніна Наумівна                               СН 687729 03.02.1998        0,000

(Перший Заступник                                                                         Мінським РУ ГУ МВС

Голови Правління -                                                                          України в м. Києві

Президента)

Зміст інформації:

Рішення про призначення прийнято загальними зборами акціонерів ПАТ "МАКАРОННА ФАБРИКА" 15.04.2015 року.

Призначення посадової особи виконано на підставі Протоколу б/н річних загальних зборів акціонерів ПАТ "МАКАРОННА ФАБРИКА" від 15.04.2015 року.

Посадова особа Швець Ніна Наумівна (паспорт: серія СН номер 687729, виданий 03.02.1998 року Мінським РУ ГУ МВС України в м. Києві), призначена на посаду

Член Правління (Перший Заступник Голови Правління - Президента).

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, на який призначено особу: безстроково.

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: ПАТ "МАКАРОННА ФАБРИКА", Голова Правління – Президент, Перший Заступник Голови

Правління – Президента, в.о. Голови Правління – Президента.

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.

15.04.2015                                © SMA                                 00376449


1                              2                                     3                                                    4                                                 5           6

15.04.2015            призначено         Член Правління           Швець Василь Петрович                          СО 173692 23.07.1999        0,000

(Заступник Голови                                                                           Мінським РУ ГУ МВС

Правління -                                                                                       України в м. Києві

Президента)

Зміст інформації:

Рішення про призначення прийнято загальними зборами акціонерів ПАТ "МАКАРОННА ФАБРИКА" 15.04.2015 року.

Призначення посадової особи виконано на підставі Протоколу б/н річних загальних зборів акціонерів ПАТ "МАКАРОННА ФАБРИКА" від 15.04.2015 року.

Посадова особа Швець Василь Петрович (паспорт: серія СО номер 173692, виданий 23.07.1999 року Мінським РУ ГУ МВС України в м. Києві), призначена на посаду

Член Правління (Заступник Голови Правління - Президента).

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, на який призначено особу: безстроково.

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: з 28.10.2002 р. по теперішній час - ПАТ "МАКАРОННА ФАБРИКА", заступник президента.

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.

15.04.2015                                © SMA                                 00376449


1                              2                                     3                                                    4                                                 5           6

15.04.2015            призначено         Член Правління           Слободняк Надія Петрівна                       СН 722528 10.02.1998        0,000

Харківським РУГУ МВС

України в м. Києві

Зміст інформації:

Рішення про призначення прийнято загальними зборами акціонерів ПАТ "МАКАРОННА ФАБРИКА" 15.04.2015 року.

Призначення посадової особи виконано на підставі Протоколу б/н річних загальних зборів акціонерів ПАТ "МАКАРОННА ФАБРИКА" від 15.04.2015 року.

Посадова особа Слободняк Надія Петрівна (паспорт: серія СН номер 722528, виданий 10.02.1998 року Харківським РУГУ МВС України в м. Києві), призначена на

посаду Член Правління.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, на який призначено особу: безстроково.

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: ПАТ "МАКАРОННА ФАБРИКА", начальник лабораторії.

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.

15.04.2015                                © SMA                                 00376449


1                              2                                     3                                                    4                                                 5           6

15.04.2015            призначено         Член Правління           Бєлушкіна Ірина Борисівна                      СВ 322664 06.02.2001        0,000

(головний бухгалтер)                                                              Якимівським РВУ МВС

України в Запорізькій

області

Зміст інформації:

Рішення про призначення прийнято загальними зборами акціонерів ПАТ "МАКАРОННА ФАБРИКА" 15.04.2015 року.

Призначення посадової особи виконано на підставі Протоколу б/н річних загальних зборів акціонерів ПАТ "МАКАРОННА ФАБРИКА" від 15.04.2015 року.

Посадова особа Бєлушкіна Ірина Борисівна (паспорт: серія СВ номер 322664, виданий 06.02.2001 року Якимівським РВУ МВС України в Запорізькій області),

призначена на посаду Член Правління (головний бухгалтер).

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, на який призначено особу: безстроково.

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: ТОВ "Аграманта" головний бухгалтер, ПАТ "МАКАРОННА ФАБРИКА" член правління (головний

бухгалтер).

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.

15.04.2015                                © SMA                                 00376449


1                              2                                     3                                                    4                                                 5           6

15.04.2015            призначено         Член Правління           Коваль Вячеслав Анатолійович               СН 028931 26.12.1995        0,000

Жовтневим РУГУ МВС

України в м. Києві

Зміст інформації:

Рішення про призначення прийнято загальними зборами акціонерів ПАТ "МАКАРОННА ФАБРИКА" 15.04.2015 року.

Призначення посадової особи виконано на підставі Протоколу б/н річних загальних зборів акціонерів ПАТ "МАКАРОННА ФАБРИКА" від 15.04.2015 року.

Посадова особа Коваль Вячеслав Анатолійович (паспорт: серія СН номер 028931, виданий 26.12.1995 року Жовтневим РУГУ МВС України в м. Києві), призначена на

посаду Член Правління.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, на який призначено особу: безстроково.

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: з 08.12.2009 р. по 21.01.2014 р. - ПАТ "МАКАРОННА ФАБРИКА", начальник відділу маркетингу; з

01.02.2014 р. по 30.06.2014 р. - ПАТ "МАКАРОННА ФАБРИКА", заступник президента по маркетингу і збуту - начальник відділу; з 01.07.2014 р. по теперішній час -

ПАТ "МАКАРОННА ФАБРИКА", заступник президента по збуту - начальник відділу.

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.

15.04.2015                                © SMA                                 00376449


1                              2                                     3                                                    4                                                 5           6

15.04.2015            призначено         Член Правління           Білашенко Марія Йосипівна                     СН 767752 02.04.1998        0,000

Ленінським РУГУ МВС

України в м. Києві

Зміст інформації:

Рішення про призначення прийнято загальними зборами акціонерів ПАТ "МАКАРОННА ФАБРИКА" 15.04.2015 року.

Призначення посадової особи виконано на підставі Протоколу б/н річних загальних зборів акціонерів ПАТ "МАКАРОННА ФАБРИКА" від 15.04.2015 року.

Посадова особа Білашенко Марія Йосипівна (паспорт: серія СН номер 767752, виданий 02.04.1998 року Ленінським РУГУ МВС України в м. Києві), призначена на

посаду Член Правління.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, на який призначено особу: безстроково.

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: з 2009 р. по 2012 р. - ПАТ "МАКАРОННА ФАБРИКА", начальник зміни; з 2012 р. по 2014 р. - ПАТ

"МАКАРОННА ФАБРИКА", начальник виробництва.

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.

15.04.2015                                © SMA                                 00376449


1                              2                                     3                                                    4                                                 5           6

15.04.2015            призначено         Член Правління           Середа Віктор Борисович                         СО 311774 28.12.1993        0,000

Ватутинським РУГУ

МВС України в м. Києві

Зміст інформації:

Рішення про призначення прийнято загальними зборами акціонерів ПАТ "МАКАРОННА ФАБРИКА" 15.04.2015 року.

Призначення посадової особи виконано на підставі Протоколу б/н річних загальних зборів акціонерів ПАТ "МАКАРОННА ФАБРИКА" від 15.04.2015 року.

Посадова особа Середа Віктор Борисович (паспорт: серія СО номер 311774, виданий 28.12.1993 року Ватутинським РУГУ МВС України в м. Києві), призначена на

посаду Член Правління.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, на який призначено особу: безстроково.

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: ПАТ "МАКАРОННА ФАБРИКА", начальник транспортної дільниці.

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.

15.04.2015                                © SMA                                 00376449


1                              2                                     3                                                    4                                                 5           6

15.04.2015            призначено         Член Правління           Маковеєва Марія Петрівна                       СН 335672 29.10.1996        0,000

Мінським РУ ГУ МВС

України в м. Києві

Зміст інформації:

Рішення про призначення прийнято загальними зборами акціонерів ПАТ "МАКАРОННА ФАБРИКА" 15.04.2015 року.

Призначення посадової особи виконано на підставі Протоколу б/н річних загальних зборів акціонерів ПАТ "МАКАРОННА ФАБРИКА" від 15.04.2015 року.

Посадова особа Маковеєва Марія Петрівна (паспорт: серія СН номер 335672, виданий 29.10.1996 року Мінським РУ ГУ МВС України в м. Києві), призначена на

посаду Член Правління.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, на який призначено особу: безстроково.

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: ПАТ "МАКАРОННА ФАБРИКА", начальник відділу кадрів.

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.

15.04.2015                                © SMA                                 00376449


1                              2                                     3                                                    4                                                 5           6

15.04.2015            призначено         Член Правління           Вівсяний Юрій Михайлович                    СО 779997 21.02.2002        0,000

Деснянським РУ ГУ

МВС України в м. Києві

Зміст інформації:

Рішення про призначення прийнято загальними зборами акціонерів ПАТ "МАКАРОННА ФАБРИКА" 15.04.2015 року.

Призначення посадової особи виконано на підставі Протоколу б/н річних загальних зборів акціонерів ПАТ "МАКАРОННА ФАБРИКА" від 15.04.2015 року.

Посадова особа Вівсяний Юрій Михайлович (паспорт: серія СО номер 779997, виданий 21.02.2002 року Деснянським РУ ГУ МВС України в м. Києві), призначена на

посаду Член Правління.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, на який призначено особу: безстроково.

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: ПАТ "МАКАРОННА ФАБРИКА", головний енергетик.

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.

15.04.2015                                © SMA                                 00376449


1                              2                                     3                                                    4                                                 5           6

15.04.2015            призначено         Член Правління           Бурмістров Анатолій Петрович               СН 360709 12.12.1996        0,000

Мінським РУ ГУ МВС

України в м. Києві

Зміст інформації:

Рішення про призначення прийнято загальними зборами акціонерів ПАТ "МАКАРОННА ФАБРИКА" 15.04.2015 року.

Призначення посадової особи виконано на підставі Протоколу б/н річних загальних зборів акціонерів ПАТ "МАКАРОННА ФАБРИКА" від 15.04.2015 року.

Посадова особа Бурмістров Анатолій Петрович (паспорт: серія СН номер 360709, виданий 12.12.1996 року Мінським РУ ГУ МВС України в м. Києві), призначена на

посаду Член Правління.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, на який призначено особу: безстроково.

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: з 01.02.2002 р. по 06.03.2014 р. - заступник головного інженера ПАТ "МАКАРОННА ФАБРИКА"; з

07.03.2014 р. по теперішній час - головний інженер ПАТ "МАКАРОННА ФАБРИКА".

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.

15.04.2015                                © SMA                                 00376449


1                              2                                     3                                                    4                                                 5           6

15.04.2015            призначено         Член Наглядової ради Куценко Аліна Юріївна                            СН 039052 29.12.1995        5,162

Печерським РУ ГУ МВС

України в м. Києві

Зміст інформації:

Рішення про призначення прийнято загальними зборами акціонерів ПАТ "МАКАРОННА ФАБРИКА" 15.04.2015 року.

Призначення посадової особи виконано на підставі Протоколу б/н річних загальних зборів акціонерів ПАТ "МАКАРОННА ФАБРИКА" від 15.04.2015 року.

Посадова особа Куценко Аліна Юріївна (паспорт: серія СН номер 039052, виданий 29.12.1995 року Печерським РУ ГУ МВС України в м. Києві), призначена на

посаду Член Наглядової ради.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 5,1619%.

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 3259,20 грн.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, на який призначено особу: безстроково.

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: з 01.04.2003 р. по 08.07.2011 р. - ПІІ «Віталмар Агро», фінансовий директор; з 20.11.2012 р. по

теперішній час - ТОВ “Аграманта”, фінансовий директор.

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 3104 акцій.

15.04.2015                                © SMA                                 00376449


1                              2                                     3                                                    4                                                 5           6

15.04.2015            призначено         Член Наглядової ради Бусленко Оксана Іванівна                        ТТ 132272 01.09.2012        0,000

Дарницьким РВ

ГУДМС України в м.

Києві

Зміст інформації:

Рішення про призначення прийнято загальними зборами акціонерів ПАТ "МАКАРОННА ФАБРИКА" 15.04.2015 року.

Призначення посадової особи виконано на підставі Протоколу б/н річних загальних зборів акціонерів ПАТ "МАКАРОННА ФАБРИКА" від 15.04.2015 року.

Посадова особа Бусленко Оксана Іванівна (паспорт: серія ТТ номер 132272, виданий 01.09.2012 року Дарницьким РВ ГУДМС України в м. Києві), призначена на

посаду Член Наглядової ради.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, на який призначено особу: безстроково.

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: з 01.01.2011р. по 20.08.2012р. - ТОВ «Украгроімпекс», заступник головного бухгалтера; з 01.10.2012

року по теперішній час - ТОВ “Аграманта”, заступник головного бухгалтера.

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.

15.04.2015                                © SMA                                 00376449


1                              2                                     3                                                    4                                                 5           6

15.04.2015            призначено         Член Наглядової ради Радченко Олена Станіславівна                СО 557668 17.02.2001        0,000

Ленінградським РУ ГУ

МВС України в м. Києві

Зміст інформації:

Рішення про призначення прийнято загальними зборами акціонерів ПАТ "МАКАРОННА ФАБРИКА" 15.04.2015 року.

Призначення посадової особи виконано на підставі Протоколу б/н річних загальних зборів акціонерів ПАТ "МАКАРОННА ФАБРИКА" від 15.04.2015 року.

Посадова особа Радченко Олена Станіславівна (паспорт: серія СО номер 557668, виданий 17.02.2001 року Ленінградським РУ ГУ МВС України в м. Києві),

призначена на посаду Член Наглядової ради.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, на який призначено особу: безстроково.

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: з 01.11.2007 р. по 23.11.2010 р. - ПІІ «Віталмар-Агро», заступник головного бухгалтера; з 24.11.2010 р.

по 29. 02.2012 р. - ЗАТ "Федкомінвест Україна" - головний бухгалтер; з 01.03.2012 р. по 16.01.2013 р. - ТОВ "Федкомінвест Україна" - фінансовий директор; з

01.02.2013 р. по теперішній час - ТОВ “Аграманта”, аудитор.

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.

15.04.2015                                © SMA                                 00376449


1                              2                                     3                                                    4                                                 5           6

15.04.2015            призначено         Член Наглядової ради Бондарчук Юрій Вікторович                    СО 241981 04.11.1999        0,000

Ленінградським РУ ГУ

МВС України в м. Києві

Зміст інформації:

Рішення про призначення прийнято загальними зборами акціонерів ПАТ "МАКАРОННА ФАБРИКА" 15.04.2015 року.

Призначення посадової особи виконано на підставі Протоколу б/н річних загальних зборів акціонерів ПАТ "МАКАРОННА ФАБРИКА" від 15.04.2015 року.

Посадова особа Бондарчук Юрій Вікторович (паспорт: серія СО номер 241981, виданий 04.11.1999 року Ленінградським РУ ГУ МВС України в м. Києві), призначена

на посаду Член Наглядової ради.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, на який призначено особу: безстроково.

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: з 1999 року по теперішній час - ТОВ “Сільгосп-продукт”, директор.

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.

15.04.2015                                © SMA                                 00376449


1                              2                                     3                                                    4                                                 5           6

15.04.2015            призначено         Член Наглядової ради Ковалів Богдан Іванович                          СС 779861 02.06.1999        0,000

Івано-Франківським

МУВС МВС в Івано-

Франківській області

Зміст інформації:

Рішення про призначення прийнято загальними зборами акціонерів ПАТ "МАКАРОННА ФАБРИКА" 15.04.2015 року.

Призначення посадової особи виконано на підставі Протоколу б/н річних загальних зборів акціонерів ПАТ "МАКАРОННА ФАБРИКА" від 15.04.2015 року.

Посадова особа Ковалів Богдан Іванович (паспорт: серія СС номер 779861, виданий 02.06.1999 року  Івано-Франківським МУВС МВС в Івано-Франківській області),

призначена на посаду Член Наглядової ради.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, на який призначено особу: безстроково.

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: з 01.07.2008 року по теперішній час - ТОВ “Аграманта”, виконавчий директор.

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.

15.04.2015                                © SMA                                 00376449


1                              2                                     3                                                    4                                                 5           6

15.04.2015            призначено         Член Ревізійної комісії   Путілова Ольга Вікторівна                    СТ 179788 16.06.2010        0,000

Ржищівським МВМ ГУ

МВС України в

Київській області

Зміст інформації:

Рішення про призначення прийнято загальними зборами акціонерів ПАТ "МАКАРОННА ФАБРИКА" 15.04.2015 року.

Призначення посадової особи виконано на підставі Протоколу б/н річних загальних зборів акціонерів ПАТ "МАКАРОННА ФАБРИКА"  від 15.04.2015 року.

Посадова особа Путілова Ольга Вікторівна (паспорт: серія СТ номер 179788, виданий 16.06.2010 року Ржищівським МВМ ГУ МВС України в Київській області),

призначена на посаду Член Ревізійної комісії.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, на який призначено особу: безстроково.

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: з 2008 р. по 2013 р. - ПІІ "Віталмар Агро", бухгалтер; з 2013 р. по теперішній час - ТОВ "Аграманта",

економіст.

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.

15.04.2015        © SMA      00376449


1                              2                                     3                                                    4                                                 5           6

15.04.2015            призначено         Член Ревізійної комісії  Мельниченко Ірина Володимирівна     СО 742467 04.09.2001        0,000

Ватутінським РУ ГУ

МВС України в м. Києві

Зміст інформації:

Рішення про призначення прийнято загальними зборами акціонерів ПАТ "МАКАРОННА ФАБРИКА" 15.04.2015 року.

Призначення посадової особи виконано на підставі Протоколу б/н річних загальних зборів акціонерів ПАТ "МАКАРОННА ФАБРИКА" від 15.04.2015 року.

Посадова особа Мельниченко Ірина Володимирівна (паспорт: серія СО номер 742467, виданий 04.09.2001 року Ватутінським РУ ГУ МВС України в м. Києві),

призначена на посаду Член Ревізійної комісії.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, на який призначено особу: безстроково.

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: ТОВ "Аграманта", помічник директора.

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.

15.04.2015        © SMA      00376449


1                              2                                     3                                                    4                                                 5           6

15.04.2015            призначено         Член Ревізійної комісії   Рубченко Олександр Іванович             МЕ 730382 04.05.2006        0,000

Оболонським РУ ГУ

МВС України в м. Києві

Зміст інформації:

Рішення про призначення прийнято загальними зборами акціонерів ПАТ "МАКАРОННА ФАБРИКА" 15.04.2015 року.

Призначення посадової особи виконано на підставі Протоколу б/н річних загальних зборів акціонерів ПАТ "МАКАРОННА ФАБРИКА" від 15.04.2015 року.

Посадова особа Рубченко Олександр Іванович (паспорт: серія МЕ номер 730382, виданий 04.05.2006 року Оболонським РУ ГУ МВС України в м. Києві), призначена

на посаду Член Ревізійної комісії.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, на який призначено особу: безстроково.

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: 21.11.2012 – 15.04.2014  - ТОВ «Еліт», юрист; 04.11.2014 – по теперішній час - ПАТ "МАКАРОННА

ФАБРИКА", головний юрисконсульт.

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.

*Окремо вказуються особи, які звільняються та призначаються на кожну посаду.      ** Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.