Відомості про зміну складу посадових осіб емітента (Дата розміщення на сайті: 23.09.2014)Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Зміни (призначено,                                                     Прізвище, ім'я, по батькові або повне    Паспортні дані фізичної            Розмір частки в статутному

Дата прийняття    звільнено, обрано або                Посада(*)                        найменування юридичної особи особи (серія, номер, дата капіталі емітента (у відсотках)

рішення                 припинено                                                                                                видачі, орган, який видав)**

повноваження)                                                                                                        або код за ЄДРПОУ

юридичної особи

1                              2                                     3                                                    4                                                 5           6

22.09.2014              звільнено           Голова правління -      Швець Ніна Наумівна                               д/н д/н  д/н 10,325

Президент

Зміст інформації:

Рішення про звільнення прийнято Наглядовою Радою ПАТ "Макаронна фабрика" 22.09.2014 р.

Звільнення посадової особи виконано на підставі Протоколу № 20 від 22.09.2014 року засідання Наглядової Ради ПАТ "Макаронна фабрика".

Посадова особа Швець Ніна Наумівна , яка займала посаду Голова правління - Президент, звільнена.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 10,325445263%.

Зміни у персональному складі посадової особи обумовлені власним бажанням. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 18 років 9 місяців.

Згоди на розкриття паспортних данних фізичної особи не отримано.