про доповнення до порядку денного річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться 24 квітня 2014 року (Дата розміщення на сайті: 02.04.2014)

доповнення до порядку денного річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться 24 квітня 2014 рокуПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “МАКАРОННА ФАБРИКА”

(Місцезнаходження Товариства: місто Київ, вулиця Фрунзе, 142)


Повідомляє про доповнення до порядку денного річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться 24 квітня 2014 року за адресою: місто Київ, вулиця Фрунзе, 142 (актовий зал)

Початок зборів о 14 годині.

Реєстрація акціонерів для участі у річних загальних зборах відбудеться в день та за місцем їх проведення з 12.00 до 13.30 годин.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів - 17 квітня 2014 року.

Доповнення до порядку денного річних загальних зборів акціонерів ПАТ “МАКАРОННА ФАБРИКА” (перелік питань, що додатково виносяться на голосування):

6. Про скасування рішень позачергових загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Макаронна фабрика» від 07.11.2012 р., а саме:

  • про припинення Публічного акціонерного товариства «Макаронна фабрика» шляхом перетворення у Товариство з додатковою відповідальністю «Макаронна фабрика»;

  • про встановлення місцезнаходження Товариства з додатковою відповідальністю «Макаронна фабрика»: м. Київ, вул. Фрунзе, 142;

  • про визначення, що статутний капітал Товариства з додатковою відповідальністю «Макаронна фабрика» буде поділений на частки із збереженням співвідношення кількості акцій, що були між акціонерами у статутному капіталі акціонерного товариства, що створилося;

  • про те, що після державної реєстрації припинення Публічного акціонерного товариства «Макаронна фабрика» Товариство з додатковою відповідальністю «Макаронна фабрика» стане правонаступником щодо усього майна, усіх прав та обов'язків Публічного акціонерного товариства «Макаронна фабрика»;

  • про затвердження плану перетворення Публічного акціонерного товариства «Макаронна фабрика» відповідно до ст.81 Закону України «Про акціонерні товариства», запропонованого наглядовою радою Публічного акціонерного товариства «Макаронна фабрика»;

  • про затвердження порядку і умов здійснення перетворення Публічного акціонерного товариства «Макаронна фабрика», запропонованого наглядовою радою товариства;

  • про затвердження порядку та умов здійснення обміну акцій Публічного акціонерного товариства «Макаронна фабрика» на частки у статутному капіталі товариства-правонаступника, запропонованого наглядовою радою;

  • про припинення комісії з припинення Публічного акціонерного товариства «Макаронна фабрика»;

  • про покладення функції комісії з припинення Публічного акціонерного товариства «Макаронна фабрика» на правління товариства.


7. Затвердження змін до Статуту Публічного акціонерного товариства «Макаронна фабрика» шляхом викладення Статуту Публічного акціонерного товариства «Макаронна фабрика» у новій редакції.

8. Відкликання Виконавчого органу Публічного акціонерного товариства «Макаронна фабрика».

9. Обрання Виконавчого органу Публічного акціонерного товариства «Макаронна фабрика».

10. Відкликання Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Макаронна фабрика».

11. Обрання Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Макаронна фабрика».

12. Відкликання Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства «Макаронна фабрика».

13. Обрання Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства «Макаронна фабрика».


Вище зазначені доповнення до порядку денного річних загальних зборів акціонерів внесено на підставі пропозиції акціонера — юридичної особи - Товариства з обмеженою відповідальністю “АГРАМАНТА” (код ЄДРПОУ 35431658) від 27.03.2014 року, що є власником більше ніж 5 % (16 089 штук) простих іменних акцій ПАТ “Макаронна фабрика”.Акціонери можуть ознайомитися з матеріалами, пов'язаними з порядком денним річних загальних зборів та доповненнями до нього, а також з інших питань, які пов'язані з проведенням річних загальних зборів акціонерів, особисто (при наявності паспорту або іншого документу, що посвідчує особу) або через свого представника (при наявності належним чином оформленої довіреності та паспорту чи іншого документу, що посвідчує особу) у робочі дні з 10 до 15 годин у кабінеті головного юрисконсульта Товариства Казімірчука С.В. (третій поверх адміністративного корпусу ПАТ “Макаронна фабрика”, номер кабінету — 7)

Телефон для довідок (044) 468-50-89

Для участі у річних загальних зборів акціонерів ПАТ “Макаронна фабрика” акціонери даного Товариства повинні при собі мати паспорт або інший документ, що посвідчує особу; представники акціонерів — належним чином оформлену довіреність та паспорт чи інший документ (документи), що посвідчують особу.

Правління ПАТ “Макаронна фабрика”