Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів (дата розміщення 14.11.2016 року).


До уваги акціонерів

Публічного акціонерного товариства "Макаронна фабрика"

(далі – Товариство)

Місцезнаходження: 04073, м. Київ, вул. Кирилівська, 142,

код ЄДРПОУ 00376449


Товариство повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться "16" грудня 2016 року о 12:30 годині за адресою: 04073, місто Київ, вул. Кирилівська, 142, спортивна зала.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 24-та година 12.12.2016 р.

Проект порядку денного загальних зборів акціонерів:

  1. Затвердження кількісного складу лічильної комісії та обрання членів лічильної комісії.
  2. Обрання Голови та секретаря загальних зборів акціонерів.
  3. Зміна місцезнаходження Товариства.
  4. Затвердження Статуту Товариства в новій редакції.

Проекти рішень з питань, включених до проекту порядку денного:

З першого питання порядку денного:

1.1.     Затвердити склад Лічильної комісії у кількості 3 (трьох) осіб;

1.2.     Обрати до Лічильної комісії Макаренкову Олександру Арсеєвну – Головою Лічильної комісії; Капеліст Наталію Миколаївну та Мордвінова Миколу Григоровича – Членами Лічильної комісії.

З другого питання порядку денного:

2.1.     Обрати Рубченка Олександра Івановича – Головою зборів,  Цушко Людмилу Геннадіївну – Секретарем зборів.

З третього питання порядку денного:

3.1.     Змінити місцезнаходження Товариства та визначити адресою місцезнаходження адресу: 09600, Київська обл., Рокитнянський р-н, смт Рокитне, вул. Вокзальна, 222

З четвертого питання порядку денного:

4.1.     Внести до Статуту Товариства зміни, пов'язані із зміною місцезнаходження та приведенням Статуту у відповідність до чинного законодавства.

4.2.     Зміни до Статуту внести шляхом викладення його в новій редакції.

4.3.     Уповноважити Голову правління – Президента підписати нову редакцію Статуту.

4.4.     Уповноважити Голову правління – Президента здійснити дії, необхідні для реєстрації нової редакції Статуту в реєстраційній службі, надавши право залучати до реєстрації третіх осіб на власний розсуд.

Реєстрація учасників відбудеться за місцем проведення Загальних зборів акціонерів "16" грудня 2016 року з 11:00 до 12:00.

Для участі в загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу. Представникам акціонерів потрібно мати документ, що посвідчує особу, та довіреність на право участі у загальних зборах, оформлену у відповідності до законодавства України.

Під час підготовки до загальних зборів акціонери мають право ознайомитися з матеріалами загальних зборів та документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, відбувається від дати публікації даного повідомлення до дати проведення загальних зборів у робочі дні з понеділка по п'ятницю з 10:00 до 15:00 за адресою: 04073, м. Київ, вул. Кирилівська, 142, номер кабінету — 10, за заявою на ім'я керівника Товариства. В день проведення загальних зборів ознайомлення акціонерів з матеріалами загальних зборів та документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, відбувається у місці проведення загальних зборів Товариства з 11:30 до 12:25. Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація  з  проектом  рішень  щодо  кожного  з питань, включених до проекту  порядку денного: http://kmf.kiev.ua/

Відповідальна особа за ознайомлення акціонерів з документами – Рубченко Олександр Іванович. Додаткову інформацію можливо отримати за телефоном: (044) 468-50-89